TUDOR SCAN TECH

Tudor Scan Tech оперира в Швейцария - обширна, модерна фабрика за скенери на самолети и товари (3000 квадратни метра офиси и технологично пространство заедно с 7 000 квадратни метра тестови зони). В Румъния фирмата разполага с център за изследователска и развойна дейност в размер на 6000 квадратни метра (11 лаборатории и 1 секция за бързо прототипно разработване).

Центърът за научноизследователска и развойна дейност включва цялостна платформа за тестване, внедряване и валидиране - организирана в Научен съвет за научноизследователска и развойна дейност и Център за разработване на проекти, който поддържа други критични работни потоци в организацията. Като технологично интензивна компания, те са дълбоко ангажирани в редица национални и международни инициативи за научноизследователска и развойна дейност.