TCR Tecora

TCR Tecora

TCR Tecora е създадена през 1974 г. в Милано. Нейните цели са създаването и производството на високо технологични уреди за контрол на замърсяването на въздуха и емисиите от произвоствените комини, съгласно международните стандарти.

Клиентите поставят TCR Tecora на първо място, поради това, че компанията се придържа към създаването на продукти, съгласно клиентските изисквания.

От 1998 година TCR Tecora работи със системата по качество, която е свързана със стандартите UNI EN ISO 9001:2000 и UNI EN ISO 9001:2008 главно за проектиране, производство и търговия на оборудване за контрол замърсяването на въздуха, емисионно пробонабиране и мониторинг.

За повече информация : http://www.tecora.com/en/