M4 Fusion

M4 Fusion 

Подготвя :

·Стъклени дискове за XRF анализ

·Боратни решения за ICP и AA анализ

Инструментът за термоядрен синтез M4 Fusion е напълно автоматичен и има възможност за обработване на три проби едновременно. Този инструмент подготвя до 12 стъклени дискове или до 24 боратни разтвори на час. Реализира превъзходни аналитични резултати , тъй като дава възможност всички негови параметри да бъдат модифицирани или променени според нуждите на оператора, с цел висока възпроизводимост . Други ползи от използването на инструмента включват ниската му цена за поддръжка , автоматично си запалване и факта, че не се нуждае от калибриране, сгъстен въздух или кислород, за да функционира .

още..