• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Нашата мисия

Да сме в помощ на Химици, Биолози, Физици и Медици.

Да повишаме точността на изследванията.

Да намаляваме разходите на фирми и лаборатории, свързани с материали, консумативи и човешки труд.

Декларация

Услуги

 • консултации с висококвалифицирани специалисти за избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента;
 • инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване. Обучение на обслужващия персонал, съгласно европейските стандарти;
 • гаранционен сервиз, договорен с купyвача /минимум 1 година/;
 • изготвяне на документи и доставка до крайния клиент в уговорените срокове;
 • извънгаранционен сервиз и доставка на резервни части;
 • предоставяне на преведени на български език ръководства за работа.

Новини


 

Апаратура за проектиране, изработване, проверка и тестване прототипи на печатни платки и тяхните компоненти

 

            LPKF http://www.lpkf.com/products/index.htm

В сайта на LPKF може да намерите цялата линия за изработка на прототипи на PCB

PROTOMAT S63 LDS

Машини за срезове;

Извличане на тест-купони от печатни платки;

PROTOTYPING

PROTOLASER 3D

 

 

LPKF MICROLINE 5000

UV Laser System for Flex Drilling and Cutting;


 

FISCHIONE http://www.fischione.com/

MODEL 1080

IonMill system

Шлифовъчна машина с възможност

за едновременно полиране;

Подготовка на напречни срезове,

на компоненти, спояващи пасти и др.

MODEL 1060

 

OKOS http://www.okos.com/

 

VUE 400-P

SAM система (Сканиращ акустичен микроскоп);

Сканираща акустична микроскопия за откриване на разлепвания в компоненти и печатни платки;

 

 

 

 

 

 

 

NORDSON DAGE http://www.nordson.com/en/divisions/dage

THE NORDSON DAGE 4000 OPTIMA BONDTESTER

 Система за тестване на странични механични напрежения;

За оценка на здравината на спояващите пасти на механични напрежения;

JADE FP

X-ray inspection system

Рeнтгенови (X-ray) системи за PCBs;

Инспектиране на печатни платки, компоненти и спояващи пасти;

 QUADRA™ 7

 


LabExpert е сертифициран по 9001:2015

LabExpert е сертифициран по 14001:2015

LabExpert е сертифициран по 18001:2007

клиенти

тракийски университет
министерство на здравеопазването
БАН
пловдивски университет
МОСВ
министерство на земеделието
девня цимент АД, гр. девня
солвей соди АД, гр. девня
титан - златна панега
ХТИ
екорек българия
холцим сърбия
есаб електроди ад
инкотекс / семитех оод