• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Нашата мисия

Да сме в помощ на Химици, Биолози, Физици и Медици.

Да повишаме точността на изследванията.

Да намаляваме разходите на фирми и лаборатории, свързани с материали, консумативи и човешки труд.

Декларация

Услуги

 • консултации с висококвалифицирани специалисти за избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента;
 • инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване. Обучение на обслужващия персонал, съгласно европейските стандарти;
 • гаранционен сервиз, договорен с купyвача /минимум 1 година/;
 • изготвяне на документи и доставка до крайния клиент в уговорените срокове;
 • извънгаранционен сервиз и доставка на резервни части;
 • предоставяне на преведени на български език ръководства за работа.

Новини


 

Нови партньори:

От 06.2017 сме представители на  (ТUDOR SCAN TECH)

TUDOR SCAN AERIA DV е уникалното решение за инспекция на въздухоплавателните средства. Това е патентован наш дизайн, предназначени за сканиране на летателните апарати, вариращи от малки частни самолети до най-големите търговски самолети. В рамките на минути, дава на оператора възможност да открива, заплахи, незаконни или недекларирани стоки. Процесът на сканиране е дистанционно управляем, с минимално въздействие върху рутинните операции на летището. Не се излагат хора на йонизиращи лъчения и е единствената бърза и ефикасна технология, която може да изчисти гражданската авиация от бомбени заплахи. Също така е единственият инструмент, способен да се бори срещу контрабандата на наркотици, експлозиви, оръжие, високи стойности и незаконно превозвани пари в брой.

Увеличаването на ръста на терористични дейности, контрабанда и незаконното транспортиране довежда до търсенето на висококачествени системи за сигурност с висока производителност. Специално внимание трябва да се обърне на международните товарни транспортни средства. Те обикновено са предпочитаният вариант за контрабандата с оръжие, радиоактивни и взривни материали, наркотици и други забранени материали, тъй като лесно могат да бъдат скрити между голям обем на стоки. Постоянното увеличаване на обема на транспортирани товари, прави невъзможно физически да се инспектират всички подозрителни обекти.

TUDOR SCAN TECH’s носител на награда за технология, осигуряваща безопасно, надеждно и оптимизирано решение, в условията на пропускателна способност на повече от 200 сканирани дълги превозни средства / час.

TUDOR SCAN’s е международно патентован принцип на дистанционно управление. Това е уникална функция с положителен ефект върху намаляване на разходите. Състои се само мобилен скенер, който гарантира нула професионално излагане на радиация за неговото оператори и тотална защита срещу инциденти, причинени от опасни товари или терористични опити, насочени срещу пропускателни пунктове.

 

Апаратура за проектиране, изработване, проверка и тестване прототипи на печатни платки и тяхните компоненти

            LPKF http://www.lpkf.com/products/index.htm

В сайта на LPKF може да намерите цялата линия за изработка на прототипи на PCB

PROTOMAT S63 LDS

Машини за срезове;

Извличане на тест-купони от печатни платки;

PROTOTYPING

PROTOLASER 3D

 

 

LPKF MICROLINE 5000

UV Laser System for Flex Drilling and Cutting;


 

FISCHIONE http://www.fischione.com/

MODEL 1080

IonMill system

Шлифовъчна машина с възможност

за едновременно полиране;

Подготовка на напречни срезове,

на компоненти, спояващи пасти и др.

MODEL 1060

 

OKOS http://www.okos.com/

 

VUE 400-P

SAM система (Сканиращ акустичен микроскоп);

Сканираща акустична микроскопия за откриване на разлепвания в компоненти и печатни платки;

 

 

 

 

 

 

 

NORDSON DAGE http://www.nordson.com/en/divisions/dage

THE NORDSON DAGE 4000 OPTIMA BONDTESTER

 Система за тестване на странични механични напрежения;

За оценка на здравината на спояващите пасти на механични напрежения;

JADE FP

X-ray inspection system

Рeнтгенови (X-ray) системи за PCBs;

Инспектиране на печатни платки, компоненти и спояващи пасти;

 QUADRA™ 7

 


LabExpert е сертифициран по 9001:2015

LabExpert е сертифициран по 14001:2015

LabExpert е сертифициран по 18001:2007

клиенти

тракийски университет
министерство на здравеопазването
БАН
пловдивски университет
МОСВ
министерство на земеделието
девня цимент АД, гр. девня
солвей соди АД, гр. девня
титан - златна панега
ХТИ
екорек българия
холцим сърбия
есаб електроди ад
инкотекс / семитех оод