• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Нашата мисия

Да сме в помощ на Химици, Биолози, Физици и Медици.

Да повишаме точността на изследванията.

Да намаляваме разходите на фирми и лаборатории, свързани с материали, консумативи и човешки труд.

Декларация

Услуги

 • консултации с висококвалифицирани специалисти за избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента;
 • инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване. Обучение на обслужващия персонал, съгласно европейските стандарти;
 • гаранционен сервиз, договорен с купyвача /минимум 1 година/;
 • изготвяне на документи и доставка до крайния клиент в уговорените срокове;
 • извънгаранционен сервиз и доставка на резервни части;
 • предоставяне на преведени на български език ръководства за работа.

Новини

Rounded Rectangle: ЛабЕксперт ООД http://www.labexpert.bg  

Здравейте от екипа на фирма Лабексперт ООД.

По-долу сме подготвили кратка презентация на апаратура, която внасяме и поддържаме в България. Същата може да бъде успешно включена в проект по Оперативна Програма „Наука, образование и интелегентен растеж“.

Може би сте запознати с тази Оперативна Прогрма, но ако не сте, тук Ви предлагаме едно нейно медийно отразяване: Финансиране за създаване на научни центрове за върхови постижения и за компетентност. Общият бюджет по оперативната програма "Наука, образование и интелигентен растеж" за двата вида центрове е 350 млн. лв.

http://www.capital.bg/biznes/konsult/2016/09/20/2830305_finansirane_za_suzdavane_na_nauchni_centrove_za/

Както винаги, новините са две – добра и лоша. Добрата е, че има достатъчно пари за финансиране на проекти, а лошата е, че тези проекти трябва да се внесат до 23.01.2017г.

За теи от Вас, които вече са започнали да подготвят проекти, включването на някоя от по-долу изброената апаратура ще е от изключителна полза, тъй като много от тях са уникални и са единствени по рода и качеството си в света.

За тези от Вас, които не са знаели и още не са започнали подготовка на проект, искам да напомня, че въпреки ограниченото време, такова има. Знаете, че 90% от работата се върши в последните 10% от времето, така че нищо не е изпуснато. Убедени сме, че има консултански фирми, които могат да Ви помогнат да подготвите цял проект в рамките на 2-3 седмици.

Ето и нашите топ предложения:

Rounded Rectangle: PANALYTICAL http://www.panalytical.com/Home.htm

 

 


ZETIUM
Рентгенов флуоресцентен спектрометър (XRF) прави елементен анализ на широк спектър от материали , включително твърди вещества, течности и прахове в насипно състояние. Създаден, за да посрещне най-взискателния контрол и R&D заявления. Спектрометъра Zetium е лидер на пазара по висококачествен дизайн и иновативни особености за анализ на елементи от Be до Am със съдържание от РРМ нагоре.

Основавайки се на дългогодишен опит и успех чрез обширно аналитично рентгеново портфолио, Zetium представлява революционна стъпка в анализа на материали. Платформата включва SumXcore технология - интеграция на WDXRF , EDXRF и XRD . Тази уникална комбинация от възможности поставя Zetium в свой собствен клас по отношение на аналитична мощ, бързина и гъвкавост в множество среди.

АXIOS FAST

Имате ли нужда от мингновен анализ, неразрушаващ химичния състав, по време на критичния процес за контрол на процеса или извличането на проби с високо пропускателна способност? Да се измерват едновременно до 28 елемента, в границите на концентрация от ppm до 100%, PANalytical Axios FAST, симулативен WDXRF спектрометър е идеалното решение. Точен и ясен анализ, лекота на работа, с по-малка нужда от опитен персонал и високо експлоатационно време, вървят ръка за ръка с по-ниската цена.

Резултатите от анализа са достъпни само за няколко секунди. Елементния анализатор Axios FAST е идеалният инструмент за критично времеви приложения и за анализ среди с високо пропускателна способност. Основните области на приложението му включват производството на стоманени и метални сплави. Приложим е също и в геоложки или търговски лаборатории, където стотици проби трябва да се анализират всеки ден.

EPSILON 1

Epsilon 1 е напълно интегриран енергиен XRF анализатор, състоящ се от спектрометър, с вграден компютър, сензорен екран и софтуер за анализ. Поддържащ най-новите техники за възбуждане и откриване на елементи. Epsilon 1 е топ изпълнител в ниския клас настолни инструменти.

Epsilon 1 произвежда бързи, икономични, прецизни и точни данни с минимална зависимост оператор и подготовка на пробите. Съответно текущите му разходи са много по-ниска в сравнение с аналитични техники като AAS, ICP и мокро-химични методи, които са скъпи и също така да изискват специален квалифициран персонал.

Epsilon 1 е създаден за характеризирането и анализа на всеки тип проба в много индустриални сегменти като цимент, козметика, екология, храни, криминалистика, метали и покрития, минното дело и минерали, нано материали, нефто химикали, фармацевтични продукти и полимери.

В допълнение възможностите му извън конкретните аналитични нужди дават и опция за предварително калибрирани във фабриката Epsilon 1  спектрометри.  Могат да бъдат калибрирани и индустриални версии, пригодени за анализа и на:

• Сяра в горивата в съответствие с ASTM D4294 и ISO 20847;

• Добавки в смазочните масла в съответствие с ASTM D6481;

• Catalyst остатъци във фармацевтиката;

• Мляко на прах;

• В минното производство;

• Изследвания и образование;

EPSILON 3X 

Epsilon 3X е настолен енергийно реазсейващ рентгенов флуоресцентен (EDXRF) спектрометър, който се използва за анализ на елементите в области от R&D, с цел контрол. Лесен за работа, надежден и много гъвкав, той е напълно подходящ за широка приложимост в различни индустрии. Производителността на инструмента е увеличен до 50 кV, предоставяйки отлични аналитични данни.

XRD Анализатори

EMPYREAN иhttp://labexpert.bg/storage/PANalytical/empyreon.jpg EMPYREAN NANO EDITION

Новия Empyean от PANalytical е новаторски, с прилагане на най-модерните технологии във всеки един аспект. С прилагането на върховите технологии се реализира идеята за перфектна XRD платформа в практиката:

Апаратурата има възможност да анализира широк спектър от проби: прахови, тънки филми, наноматериали, твърди предмети. Апаратурата анализира с изключително високо качество данните за всяка проба. В уреда е използван гониометър с висока резолюция и точност, 2-ро поколение префиксни модули за оптиката. В апарата може да бъде използван 3D детектор, с който могат да бъдат реализирани 0D, 1D, 2D и дори 3D приложения.


 

http://labexpert.bg/storage/PANalytical/XPert%20MRD%20and%20MRD%20(XL).jpgX'PERT PRO MRD И X'PERT PRO MRD (XL)

Новото поколение гъвкави изследователски дифракционни системи. Дългата и успешна история на дифрактометрите PANalytical (MRD) продължава с ново поколение - X'Pert³ MRD и X'Pert³ MRD XL. Към подобрената производителност и надеждност на новата платформа, са добавени по-аналитичен капацитет и мощност за проучване на рентгеново разсейване в:

·         съвременни материали;

·         научната и индустриална тънкослойни технологии;

·         метрологично характеризиране в развитието на полупроводникови процеси;

И двете системи се справят в една и съща широка гама от приложения с капацитет за картографиране върху полупроводникови пластини до 100 mm (X'Pert³ MRD) и 200 mm (X'Pert³ MRD XL)

 

http://labexpert.bg/storage/PANalytical/CubiX.jpg

CUBIX³

CubiX³ е предпочитаният избор за промишлени рентгеново-дифракционни (XRD) приложения, осигуряващи най-високоскоростен анализ при фазата на процесите за оптимизация и контрол на качеството на производство.

CubiX³ осигурява висока надеждност и възпроизводимост. Въвеждането на нови функции, като например събиране на данни с висока интензивност и допълнителна гъвкавост при работа с проба за автоматизирани среди, CubiX³ може да бъде настроен за напълно автоматизирано опериране. Първоначалната инвестиция в тази платформа бързо се възвръща заради лекотата, с която се работи, независимостта на операторите и безопасността на потребителите, в сравнение с традиционните методи, като например мокро-химически контрол или микроскопия. Изключително бързото измерване е еквивалентно на намаляването на разходите, в допълнение и здравата конструкция осигуряват максималната непрекъсната работа на системата.

Rounded Rectangle: BENEQ http://beneq.com/equipment.html

 

 

http://labexpert.bg/storage/BENEQ/%D1%82%D1%81%D1%84%20200%D1%80.pngНано технологии

TFS 200R ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ALD ИЗСЛЕДВАНИЯ

В TFS 200R гъвкав субстрат е фиксиран върху въртящ се цилиндър в реакционната камера. Самия цилиндър е заобиколен от няколко линейни дюзи, всеки създаващ изолиран от газ обсег през цялата ширина на субстрата. В цилиндъра субстратът се завърта, преминава през различни обхвати на газ и се покрива Beneq TFS 200 R, със своята здрава и модулна конструкция, е предназначен да отговоря на всички индустриални стандарти и изисквания за гъвкавост на изследвания. Прекурсорните контейнери са удобни и малки, и могат лесно да се променят. В зависимост от нуждите на процеса, TFS 200R може да бъде оборудван с до 2 отопляеми източника, тип ХС 80 и / или ХС 180. Освен това, системата може да бъде оборудвана с до 8 газови линии и до 4 течни източника.

TFS 500 ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ALS ПРОДУКЦИЯ

TFS 500 може да се справи с няколко вида субстрати; вафли, равнинни обекти, частици и порести насипни материали, както и сложни 3D обекти. Допълнително може да бъде оборудван с ръчно управление, заключване на натоварването за увеличаване на възможности за обработка на пластини. Различни видове камери за реакция може лесно да бъдат монтирани във вътрешността на вакуумната камера, което от своя страна дава възможност за оптимизиране на всяка реакционна камера при заявка на клиента.

TFS 500 отговаря както на строгите изисквания за индустриалната надеждност, така на и необходимостта от гъвкавост при операциите R & D. Всички контейнерни прекурсори могат лесно да бъдат променени, в кратък срок. За пълна гъвкавост, е включена опция за горещ източник на 500 ° C.

Апаратура за проектиране, изработване, проверка и тестване прототипи на печатни платки и тяхните компоненти

Rounded Rectangle: LPKF http://www.lpkf.com/products/index.htm

 

 

В сайта на LPKF може да намерите цялата линия за изработка на прототипи на PCB

PROTOMAT S63 LDS

Машини за срезове;

Извличане на тест-купони от печатни платки;

PROTOTYPING

PROTOLASER 3D

 

 

LPKF MICROLINE 5000

UV Laser System for Flex Drilling and Cutting;


 

Rounded Rectangle: FISCHIONE http://www.fischione.com/

 

 

MODEL 1080

IonMill system

Шлифовъчна машина с възможност

за едновременно полиране;

Подготовка на напречни срезове,

на компоненти, спояващи пасти и др.

MODEL 1060

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: OKOS http://www.okos.com/

 

 

 

VUE 400-P

SAM система (Сканиращ акустичен микроскоп);

Сканираща акустична микроскопия за откриване на разлепвания в компоненти и печатни платки;

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: NORDSON DAGE http://www.nordson.com/en/divisions/dage

 

 

 

THE NORDSON DAGE 4000 OPTIMA BONDTESTER

 Система за тестване на странични механични напрежения;

За оценка на здравината на спояващите пасти на механични напрежения;

JADE FP

X-ray inspection system

Рeнтгенови (X-ray) системи за PCBs;

Инспектиране на печатни платки, компоненти и спояващи пасти;

 QUADRA™ 7

 

Екипът на Лабексперт ООД Ви пожелава топла и уютна

Коледа и здрава, успешна и щастлива Нова 2017 Година!LabExpert е сертифициран по 9001:2015

LabExpert е сертифициран по 14001:2015

LabExpert е сертифициран по 18001:2007

клиенти

тракийски университет
министерство на здравеопазването
БАН
пловдивски университет
МОСВ
министерство на земеделието
девня цимент АД, гр. девня
солвей соди АД, гр. девня
титан - златна панега
ХТИ
екорек българия
холцим сърбия
есаб електроди ад
инкотекс / семитех оод