Услуги


Лабексперт ООД
 предлага следните услуги:

 

  • консултации с висококвалифицирани специалисти за избор на подходящо оборудване и окомплектовка в зависимост от конкретните нужди на клиента;

  • изготвяне на документи  и доставка до крайния клиент в уговорените срокове;

 

  • инсталация и пускане в действие на доставеното оборудване. Обучение на обслужващия персонал, съгласно европейските стандарти;

 

  • гаранционен сервиз, договорен с купyвача /минимум 1 година/;

 

  • извънгаранционен сервиз и доставка на резервни части;

 

  • предоставяне на преведени на български език ръководства за работа.

 

 

Директория за български интернет сайтове .