LeNeo Fusion

LeNeo Fusion 

Подготвя :

• Стъклени дискове за XRF анализ

• борат или пероксид решения за ICP и AA анализ

LeNeo Fusion е автоматичен и има една позиция за разтопяване. Готов е за мигновено използване, тъй като той е малък, компактен и лесен за инсталиране. Предпазната врата е заключена по време на целия процес на термоядрения синтез, с цел безопасност. Тя предпазва от топлина и автоматично изхвърлените частици по време на процеса, като по този начин се повишава безопасността на оператора. С LeNeo Fusion, оптималното време за работа и бърза възвръщаемост на инвестициите (ROI) е гарантирана.

още..