Продукти

 • X'Pert PRO MRD и X'Pert PRO MRD (XL)

  Гъвкава дифрактометрична система, която намира приложение както в нанотехнологиите и откриването на нови материали, така и в контрола при производството на полупроводникови материали...

 • CubiX³

  Дифрактометри за контрол на промишлени процеси като производството на цимент, топене на алуминиеви сплави и други химични процеси, когато се изисква строг контрол на качеството и бързодействие на дифрактометричната система...

 • Empyrean

  Новия Empyean от PANalytical е новаторски, с прилагане на най-модерните технологии във всеки един аспект. С прилагането на върховите технологий се реализира идеята за перфектна XRD платформа в практиката..

 • CubiX³ Minerals

  Рентгеновият дифрактометър CubiX³ Minerals (XRD) е основният инструмент за бързо количествено определяне на минерали в скали, руди и технологични продукти, свързани с минното дело . Предоставяне на бърза възвръщаемост на инвестициите , високоскоростният XRD може да се използва , за по-изгодното откриване и развиване на минерални залежи по- изгодно...

 • CubiX³ Cement

  Навсякъде по света , рентгеновият дифрактометър на PANalytical CubiX³ Cement (XRD) е предпочитан избор за бързи , точни анализи на шлакер и фазата цименто-концетриране . Разработването на нови , ниски на CO2 емисиите цименти е довело до увеличаване от необходимостта за по-надежден, независим от оператори минерален анализ..

 • X'Pert3 Powder

  Следващото поколение рентабилна , многофункционална рентгенова дифракционна платформа..

 • XRD Tubes (тръби)

  РANalytical предлага пълна гама от мощни рентгенови тръби за дифракция на рентгенови лъчи в различни приложения. Уникалната Empyrean Tube (тръба) е..

 • PANalytical’s (diffraction) XRD Software пакет

  Нашите XRD софтуерни пакети са предназначени за извличане на всякаква информация от вашия анализиран материал. Ние предлагаме..

 • CIP10

  Индивидуалният тестер от прах CIP 10 е разработен от INERIS, за да отговарят на изискванията , трудностите и нуждите при работа във въглищни мини. Този малък и компактен инструмент е..

 • G.A.B.I.E.

  Органичния пасивен идентификатор следящ изпаренията във въздуха, използва вафлен абсорбиращ механизъм с активен въглен, който лесно събира летливи органични съединения (ЛОС)..

 • CIP10-M

  CIP10-M е личен биоаеросолен семплер, разработена от INRS (Националния институт за изследвания и безопасност). СIP10-M е в съответствие с EN481 и FD CEN/TR 15 230 стандартите.

 • Филтри

  Tecora предлага голям набор от филтри за всеки приложения : здраве и безопасност при работа , емисии или за вземане на проби oт атмосферата..

 • C.A.Th.I.A.

  C.A.Th.I.A. e създаден в сътрудничество с INRS , може да работи с 3 вида глави (за инхалиране ,гръдни и алвеоларни ). Събраните фракции са в съответствие с EN 481, ISO 7708 и FD CEN/TR 15230 стандартите..

 • Колориметрични тръби

  Колориметрични тръби дават възможност за бърза оценка на концентрацията на газове в рискова среда.

 • Hand-Arm vibrations дозиметър

  Wireless дозиметър за измерване на вибрациите, извършвани от вибрираща преносими инструменти, включително и високо ударни.

 • Vibrations дозиметър

  Вибрационен дозиметър.

 • Indoor air quality анализатор (CO,CO2)

  Анализатор на качеството на въздуха в закрити помещения, ще ви помогне да проведете най-точно IAQ тестване. Ако има наличие на плесен или други бактерии във въздушни пренасяни/формирани от външни замърсители..

 • Indoor air quality анализатор (мултигазове)

  Анализатор на качеството на въздуха в закрити помещения, ще ви помогне да проведете най-точно IAQ тестване. Ако има наличие на плесен или други бактерии във въздушни пренасяни/формирани от външни замърсители..

 • Interscan 4000 Газанализатор

  Газанализатор за: Br2 ,CO,Cl2 ,ClO2, C2H4, етиленов окис, НСНО, H2, хидразин, HBr, HCl, HCN, H2, N, NO2, O3, пропилен оксид, и SO2.

 • Тръби на Пито

  Изградена с Inox Steel AISI 316, оборудвана с термодвойка тип K.Различни дължини са налични.

 
1|2|3|...|4