TheOx Advanced Fusion

TheOx Advanced Fusion 

Подготвя :

• Стъклени дискове за XRF анализ

• Боратни или пероксидни решения за ICP и AA анализ

TheOx® Advanced Fusion е с висока производителност . Той има шест позиции на топене, с опция да подготвя от 24 до 30 сливания/ съединения на час. Той осигурява бърз прозорец за по-кратки цикли на стопене и повишена производителност на проби . Този автоматизиран инструмент е оборудван с трайни компоненти, които позволяват да издържат на тежки натоварвания в тежки работни среди .

още..