Продукти

 • Super Sharp Tube (тръба)

  Super Sharp тръбата (SST) е металокерамична тръба с висока мощност , проектирана и оптимизирана според най-високия клас XRF спектрометри от серията на..

 • SST-mAX Tube (тръба)

  SST-MAX рентгеновите тръби са стандартни за всички AxiosmAX и Аxios FAST вълново разпрърсквателни XRF спектрометри , както и за 2830 ZT Wafer Analyzer..

 • SST-mAX50 Tube (тръба)

  SST-mAX50 рентгеновите тръби са стандартни за AxiosmAX - напреднали и по избор за всички AxiosmAX, Аксиос и 2830 ZT Wafer Analyzer..

 • Microfocus X-ray Tube (тръба)

  Революционната рентгенова тръба MicrofocusTube на PANalytical е идеален за възпроизвеждането на изображения, инспекция, измерване и недеструктивни тестове..

 • Fluor'X (тръба)

  Патентованата Fluor'X Tube тръба произвежда почти едноцветни рентгенови лъчи и изходната дължина на вълната може да бъде настроена от оператора. Идеална за приложения изискващи измерване..

 • Epsilon 3 X-ray Тube (тръба)

  Рентгеновата тръба Epsilon 3 първоначално е бил проектирана и оптимизирана за 3 настолен XRF спектрометър Epsilon..

 • PANalytical’s (diffraction) XRD Software пакет

  Нашите XRD софтуерни пакети са предназначени за извличане на всякаква информация от вашия анализиран материал. Ние предлагаме..

 • PANalytical’s (fluorescence) XRF Software пакет

  Всеки PANalytical XRF спектрометър се предлага с модерен и високо специализиран софтуер. Това увеличава..

 • CNA Pentos-Cement

  CNA Pentos-Ciment е петото поколение от най-напредналите онлайн елементни анализатори. Подобно на своите предшественици, той се основава на..

 • CNA-Nickel

  CNA-Nickel е четвъртото поколение от най-напредналите онлайн елементни анализатори, базиран на Pulse Fast и термична технология Neutron Activation (PFTNA)..

 • CNA³

  CNA³ е най-новото поколение на семейството CNA. С изцяло нов дизайн , за да бъдат подходящ за тежки условия, като например подземни рудници; но все пак разполага с авангардната неутронна Sodern технология с..

 • ASD TerraSpec Halo

  Point + Click = Mineralсистемата, на ASD TerraSpec® Halo осигурява полевите геолози с информация за обработваните минерална в реално време, позволявайки..